Petri Minkkinen Tutkijan näkökulmia ja ehdotuksia

Orjien vienti suoraan Afrikasta Amerikkaan sallittiin 500 vuotta sitten

 • Tizian: ”Portrait of Charles V with a Dog”.
  Tizian: ”Portrait of Charles V with a Dog”.
 • François-Auguste Biard: ”The Slave Trade (Slaves on the West Coast of Africa)”.
  François-Auguste Biard: ”The Slave Trade (Slaves on the West Coast of Africa)”.
 • Moonpoly & Simonp: “Depiction of the classical model of the Triangular trade”.
  Moonpoly & Simonp: “Depiction of the classical model of the Triangular trade”.
 • ISP & Meyer: An indenture signed by Henry Mayer, with an "X", in 1738.
  ISP & Meyer: An indenture signed by Henry Mayer, with an "X", in 1738.
 • UA: "Slaves working in 17th-century Virginia," by an unknown artist, 1670.
  UA: "Slaves working in 17th-century Virginia," by an unknown artist, 1670.

Nykyisen gregoriaanisen kalenterin mukaan Espanjan kuningas Carlos I (Kaarle I) antoi päivälleen 500 vuotta sitten 28. elokuuta 1518 toimiluvan (charter), joka salli orjien viennin suoraan Afrikasta Amerikkaan (Independent, 17 August 2018). Miten orjuus ilmeni Pohjois-Amerikan kolonioissa ja minkälaisia seurauksia sillä oli? Mitä voimme oppia Carlos-kuninkaan päätöksestä kun ajattelemme Euroopan ja Suomen nykyhallitsijoiden suunnitelmia?

Orjuus sinänsä on ollut läsnä ihmisyhteisöissä ammoisista ajoista lähtien. Kirjoitetuissa lähteissä orjuus tunnetaan esimerkiksi jo Vanhassa Testamentissa (5. Moos. 15:12 & 15–17):

”12. Jos joku veljesi, hebrealainen mies tai nainen, on myynyt itsensä sinulle ja palvellut sinua kuusi vuotta, niin päästä hänet seitsemäntenä vuotena luotasi vapaaksi,” […]

”15. Muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, vapahti sinut. Sentähden minä tänä päivänä annan sinulle tämän käskyn. 
16. Mutta jos hän sanoo sinulle: 'En tahdo lähteä luotasi', koska hän rakastaa sinua ja sinun perhettäsi ja koska hänen on ollut sinun luonasi hyvä olla, 
17. niin ota naskali ja pistä se hänen korvansa läpi oveen; olkoon hän sitten sinun orjasi ainiaan. Samoin tee myös orjattarellesi. ”

Orjuus ja velkaorjuus Pohjois-Amerikassa

Ennen Carlos I:n toimilupapäätöstä, afrikkalaisia orjia oli ainakin vuodesta 1510 lähtien tuotu Espanjaan ja Portugaliin, mistä heitä laivattiin edelleen Karibialle (Independent, 17 August 2018).

Alkuun Amerikassa kokeiltiin intiaanien orjuutta, mutta heitä pidettiin muun muassa liian heikkoina ja sairauksille alttiina raskaaseen työhön. Vanhan maailman tautiperimään tottuneita ja rotevampia mustia afrikkalaisia ryhdyttiin tuomaan orjiksi heidän tilalleen.

Vanhassa maailmassa mustien afrikkalaisten orjuus ei ollut mitään uutta. Kuten orjuudella sinänsä, sillä oli takanaan pitkä historia ja keskenään taistelevat afrikkalaiset heimot olivat jo vanhastaan myyneet vihollisiaan – muiden heimojen mustia – orjiksi esimerkiksi arabeille. Näin tapahtui – osaltaan – myös Amerikkojen orjakaupan tapauksessa.

Kaikki eivät välttämättä tiedä sitä, että varhaisissa Pohjois-Amerikan kolonioissa, joista sitten muodostui Amerikan Yhdysvallat, oli myös valkoisia orjia. Sen yksi ilmentymä oli velkaorjuudessa elävä velkatyövoima (indentured labour/indentured servitude), jolla pyrittiin paikkaamaan kolonioiden työvoimapulaa. Samalla se avasi kurjuutta paremman elämän mahdollisuuden monille englantilaisille, etenkin nuorille. Velkatyösopimus solmittiin yleensä 5-6 vuodeksi ja sen vastineeksi sai pääsyn Virginiaan, ruoan ja vaatetuksen. (Wood 2005, 7.)

Koska velkatyövoiman kuljetus oli kannattavaa laivanomistajille, ihmisiä myös huijattiin lähtemään Atlantin taakse töihin. Rikollisia ja velkaantuneita kohtaan käytettiin joskus väkivaltaa, jotta heidät saatiin mukaan laivaan. Velkatyövoima hyödytti kolonioiden uudisviljelijöitä ja erityisesti plantaasinomistajia ja samalla Englanti pääsi eroon osasta ylijäämäväestöään. (Furnas 1969, 97–99.)

Tämä paikkasi Virginian Chesapeaken tupakantuottajien työvoimantarvetta ja vuosien 1620 ja 1680 välillä 80 prosenttia sinne emigroituneista briteistä teki niin velkatyövoimana (Wood 2005, 8). Vuodesta 1680 mustien orjien maahantuonti lisääntyi voimakkaasti ja he alkoivat korvata valkoista velkatyövoimaa vallitsevana työvoimanlähteenä (Boorstin 2000, 101). Vuonna 1700 Virginiassa oli 6000 orjaa eli 1/12 osa väestöstä. Vuoteen 1763 mennessä orjia oli jo 170 000, noin puolet väestöstä (Zinn 1997, 27).

Työvoiman värillä ei ollut juuri väliä, varsinaisia orjia käytettiin silloin kun siitä tuli taloudellisesti rationaalisempaa ja kannattavampaa kuin velkatyövoiman käytöstä (Wood 2005, 9).

Alkuun valkoinen ja musta työvoima saattoi viettää yhdessä vapaa-aikaa ja myös karata yhdessä (Wood 2005, 8). Amerikan kolonioihin pesiytyi pelko mustien orjien kapinasta; sitä suurempi oli vain pelko siitä, että tyytymättömät valkoiset liittyisivät mustiin kumotakseen olemassa olevan järjestyksen. (Zinn 1997, 30) Mustat orjat ja valkoiset velkaorjat – valkoinen alaluokka – taistelivatkin rinta rinnan esimerkiksi liki sisällissodaksi luonnehditussa vuoden 1676 Baconin kapinassa (Wood 2005, 8-10).

Myöhemmin tämä yhteinen rintama murentui. Pohjois-Amerikan englantilaiset kolonialistit olivat 1600-luvun loppuun mennessä luoneet päättymättömän orjuuden järjestelmän, joka pohjautui yksilön lailliseen asemaan ja ihonväriin. Vuonna 1705 plantaasinomistajien dominoima Virginian lakiasäätävä yleiskokous House of Burgesses ryhtyi tietoisesti murentamaan mustan ja valkoisen työvoiman yhtenäisyyttä. (Wood 2005, 11–15.) Valkoinen alaluokka alkoi itsekin haluta tehdä hajurakoa mustiin orjiin.

Näiden valkoisten orjien ja velkaorjien jälkeläisistä on varsin usein tullut osa niin sanottuna valkoisena roskaväkenä tunnettua väestönosaa, joiden yhdestä organisoitumismuodosta kerrotaan esimerkiksi muutama viikko sitten Suomen ensi-iltansa saaneessa yhdysvaltalaisessa elokuvassa.

Intiaanien orjuus Amerikassa ei silti päättynyt mustien afrikkalaisten tuloon, kuten esimerkiksi The New York Times tietää kertoa artikkelissaan (January 28, 2018), joka tarkastelee muun muassa nimikkeellä Genízaros tunnettuja intiaaniorjia ja heidän jälkeläisiään.

Sekä tuodut mustat orjat että eri syistä Amerikkaan menneet valkoihoiset eurooppalaiset olivat muukalaisia, vieras rodullinen/etninen elementti Amerikassa. Vain intiaanit olivat ja ovat oikeita amerikkalaisia. Sekä valkoisten että mustien meno Amerikkaan tuotti ongelmia alkuperäisväestölle.

Suomalaiset ja orjuus

Suomalaiset ja suomensukuiset ylipäätään ovat valkoihoisia, joilla on ollut niin kielteisiä kuin myönteisiä kokemuksia historiallisesta kanssakäymisestä muiden valkoisten kaukasialaisiksi kutsuttujen eurooppalaisten heimojen kanssa.

Yksi näistä kielteisen kohtaamisen tavoista koski orjuutta; suomalaisia ja suomensukuisia vietiin orjiksi niin Ruotsiin kuin Novgorodiin/Moskovan Venäjälle ja aina islamilaiseen maailmaan saakka.

Muinaisen Skandinavian ðræll oli asemaltaan verrattavissa kotieläimeen tai muuhun omaisuuteen. Suosittuja hankintakohteita olivat naapuripopulaatiot – kuten kaikkialla – ja länsiskandinaavit hankkivat orjia Skånesta, Götanmaalta ja Smålannista. Hankinta kohdistui myös Itämeren itäpuolelle (tai ennemminkin, Lounaismeren toiselle puolelle) ja viimeinen tunnettu keskiaikainen ruotsalainen orjuusasiakirja on Assmund Langhin testamentti 27.2.1310, jolla hän vapautti ilmeisesti Suomenlahden itärannalta kotoisin olevan orjansa nimeltä Karelus. (Korpela 2014, 39–40.)

Orjia vietiin kotikulmilta myös itään ja novgorodilaisten ensimmäinen tunnettu ryöstöretki, joka voidaan liittää Suomeen ja Karjalaan, tehtiin vuonna 1042. Orjiksi ryöstäminen Suomesta, Karjalasta ja Vienan alueelta lisääntyi jonkin verran 1300-luvun jälkeen. Novgorodilaiset hyökkäsivät ja veivät vankeja orjuuteen mukanaan hämäläisten ”jemien” keskuudesta vuonna 1311. Vastaavia hyökkäyksiä tehtiin Viipurin alueelle ainakin vuonna 1350 ja 1411 sekä Ouluun vuonna 1377. (Korpela 2014, 54 & 119–120.)

Etenkin Pohjanmaalla muistetaan hyvin myös Pietari I ”Suuren” aika, jolloin venäläinen sotaväki tuhosi Ison Vihan yhteydessä Pohjanmaata tsaarin vuonna 1716 antaman käskyn perusteella. Tällä ajanjaksolla noin 20 000-30 000 suomalaista vietiin orjuuteen ja pakotettuun sotaväenottoon Venäjälle. (Minkkinen 2012, 72–73).

Mustaihoiset Suomessa?

Mustaihoiset sen sijaan ovat Suomessa täysin vieras rodullinen/etninen elementti, joilla ei pitäisi olla mitään tekemistä Suomessa – eikä heitä pitäisi tuoda Suomeen minkään perusteen varjolla. Joitakin viimevuosisatojen kuriositeetteja lukuun ottamatta – aina viimevuosikymmeniin saakka – suomensukuiset heimot olivat eläneet alueillaan useita kymmeniä tuhansia vuosia ilman kosketusta mustiin afrikkalaisiin.

Lisäksi tiedämme niin vanhemmasta maailmanhistoriasta kuin etenkin Amerikan historiasta, että mustien afrikkalaisten läsnäolo muissa maantieteellisissä ja etnisissä yhteisöissä on aiheuttanut niissä yhteiskunnallista jännitystä, etnisten ryhmien välistä väkivaltaa ja sekasortoa.

Niiden tahojen, jotka ovat halukkaita ottamaan vastaan mustia afrikkalaisia Suomeen, kannattaisi muistaa muun muassa edellä mainittu kokemus Pohjois-Amerikan kolonioista; vaikka alkuun olisi yhteistä vapaa-ajanviettoa, yhteiseloa ja yhteisrintamaa, kokemus osoittaa, että ne päättyvät ennemmin tai myöhemmin vastakkainasettelun ja yhteenottojen leimaamaan yhteiskuntaan.

On hyvä muistaa myös, että Espanjan kuningas Carlos I, josta tuli myös keisari Kaarle V, jonka ympäri maailmaa ulottunut keisarikunta oli niin laaja, että ”aurinko ei koskaan laskenut” hänen valta­kunnassaan, antoi afrikkalaisten orjien Amerikkaan siirtoa merkittävästi tehostaneen toimiluvan (charter).

Meidän aikanamme Euroopan unioni suunnittelee maahanpyrkijöiden automaattista pakkovastaanottojärjestelmää, joka toteutettuna kanavoisi Suomeen satoja tuhansia ja potentiaalisesti miljoonia mustia afrikkalaisia Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Tuon alueen väestönkasvun ennakoidaan olevan räjähdysmäistä, vuoden 2010 823 miljoonasta asukkaasta 1,9 miljardiin asukkaaseen vuonna 2050. (Minkkinen 5.7.2017 & 28.9.2017; Pew Research Center 2015).

Meillä Suomessa sisäministerinä on nyt Kai Mykkänen, jota historia ei nähtävästi ole koulussa kiinnostanut, puhumattakaan väestöhistoriasta. Hän näet haluaisi nostaa Suomen pakolaiskiintiön 10 000 yksilöön vuodessa (MTV Uutiset, 20.2.2018). Kymmenessä vuodessa se tarkoittaisi 100 000 kiintiöpakolaista, joista huomattava osa olisi afrikkalaisia, joiden lisääntymisaste on huomattavasti korkeampi kuin kantasuomalaisilla.

Mustat afrikkalaiset tuovat mukanaan Suomeen niin yleistä huonoa karmaa kuin mahdollisen demografisen katastrofin, jonka johdosta Suomen valtaväestö ei olisi enää suomensukuista.

Tämä kannattaa pitää mielessä myös huomenna ja ylihuomenna, jolloin Ranskan presidentti Emmanuel Macron tekee 29.8.–30.8.2018 vierailun Suomeen.

Petri Minkkinen

Lähteet:

Kuvat:

- Tizian: ”Portrait of Charles V with a Dog”. This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. Yksityiskohtaiset lähdetiedot: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tizian_081.jpg

- François-Auguste Biard: ”The Slave Trade (Slaves on the West Coast of Africa)”. This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. Yksityiskohtaiset lähdetiedot: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Slave_Trade_by_Auguste_Francois_Biard.jpg

- Moonpoly & Simonp: “Depiction of the classical model of the Triangular trade”, Modified version of en:Image:World map.png, which was created by John Monnpoly, by SimonP. CC-BY-SA-2.0; GFDL-WITH-DISCLAIMERS; Released under the GNU Free Documentation License, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangle_trade2.png

- ISP & Meyer: An indenture signed by Henry Mayer, with an "X", in 1738. This contract bound Mayer to Abraham Hestant of Bucks CountyPennsylvania, who had paid for Mayer to travel from Europe. Source: Immigrant Servants Database author: signed by Henry Mayer, dated 1738, This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less, Yksityiskohtaiset lähdetiedot: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indenturecertificate.jpg

- UA: "Slaves working in 17th-century Virginia," by an unknown artist, 1670. This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. Yksityiskohtaiset lähdetiedot: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1670_virginia_tobacco_slaves.jpg

Kirjat ja artikkelit:

- Boorstin, Daniel J. (2000) The Americans. The Colonial Experience. London: Phoenix Press.

- Furnas, J. C. (1969) The Americans. A Social History of the United States 1587-1914, New York: G. P. Putnam’s Sons.

- “Details of horrific first voyages in transatlantic slave trade revealed. Exclusive: As the world ignores the ignominious 500th anniversary of the buying and selling of slaves between Africa and the Americas, historians uncover its first horrific voyages” (David Keyes), Independent, 17 August 2018, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/transatlantic-slave-trade-voyages-ships-log-details-africa-america-atlantic-ocean-deaths-disease-a8494546.html.

- Korpela, Jukka (2014) Idän orjakauppa keskiajalla. Ihmisryöstöt Suomesta ja Karjalasta. Historiallisia tutkimuksia 266. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

- Minkkinen, Petri (2012) Karjala Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa. Helsinki/Tallinna: Karjalan Kuvalehti/KAKTUS/Pro Karelia (jakelija Otava).

- Minkkinen, Petri (28.9.2017) ”Macronin pakolais-/maahanmuuttovirastosuunnitelma”, Tutkijan näkökulmia ja ehdotuksia, Uuden Suomen blogi, http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243581-macronin-pakolais-maahanmuuttovirastosuunnitelma.

- Minkkinen, Petri (5.7.2018) ”Euroopan unionin komission maahanmuuttosuunnitelmat

(+ kätevä EU-linkkilista)”, Tutkijan näkökulmia ja ehdotuksia, Uuden Suomen blogi, http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239717-euroopan-unionin-komission-maahanmuuttosuunnitelmat-kateva-eu-linkkilista.

- MTV Uutiset, kotimaa, ”Uutissuomalainen: Sisäministerinä aloittava Mykkänen: Suomi voisi ottaa jopa 10 000 kiintiöpakolaista”, 20.2.2018, https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lannen-media-sisaministerina-aloittava-mykkanen-suomi-voisi-ottaa-jopa-10-000-kiintiopakolaista/6764612#gs._E5MHJo.

- ”Indian Slavery Once Thrived in New Mexico. Latinos Are Finding Family Ties to It.” (Simon Romero), The New York Times, 28 January, 2018, https://www.nytimes.com/2018/01/28/us/indian-slaves-genizaros.html.

- Pew Research Center, ”Sub-Saharan Africa”, April 2, 2015, http://www.pewforum.org/2015/04/02/sub-saharan-africa/.

- ”Vanha Testamentti” (vuonna 1933 käyttöön otettu), 5. Moos. 15:12 & 15–17, 229. Teoksessa Pyhä Raamattu (1969), Helsinki: Suomen Pipliaseura. Katso myös http://raamattu.fi/1933,38/5Moos.15.html.

- Wood, Betty (2005) Slavery in Colonial America 1619-1776. Lanham, Boulder et al.: Rowman & Littlefield Publisher’s, Inc.

- Zinn, Howard (1997) A People’s History of the United States. Teaching edition, teaching materials by Kathy Emery. New York: The New Press.

Kiitos muistuttamisesta:

Tästä vuosipäivästä minua muistutti Kansan Uutisten Viikkolehti lyhyiden uutisten koosteessaan Maailman laita, artikkelissa ”Kiusallinen vuosipäivä” (Arto Huovinen), jossa viitattiin tähän (The) Independentin artikkeliin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

"Mustaihoiset sen sijaan ovat Suomessa täysin vieras rodullinen etninen elementti, joilla ei pitäisi olla mitään tekemistä Suomessa"

Harvoin näkee näin selvää rasismia nykyajan mediassa.

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen

Hei Janne,

Kiitos taas kommentistasi.

Mielestäni tuossa lauseessa ei ole mitään rasistista. Rasismin määritelmähän menee niin, että johonkin etniseen tai rodulliseen ryhmään kuuluva pitää toiseen rodulliseen tai etniseen ryhmään kuuluvia laadullisesti huonompina ja etenkin älyllisesti vähemmän kyvykkäinä.

Tässä vieraskynä-blogissani ei näin ollen ollut mitään rasistista. Nähdäkseni historia osoittaa, että mustien afrikkalaisten maahantuonti tuottaa yhteiskunnallisia ongelmia sellaisiin maihin, joissa he eivät ole perinteisesti asuneet. En myöskään pidä siitä, että synnyinmaani muuttuisi väestöllisesti afrikkalaiseksi maaksi.

Toisaalta olen sitä mieltä, että eurooppalaisten ei olisi ikinä pitänyt tunkeutua ja mennä Afrikkaan kolonisoimaan sitä. Mielestäni afrikkalaisilla on yhtäläinen oikeus ajaa halutessaan valkoiset eurooppalaiset ulos Afrikasta.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

"Toisaalta olen sitä mieltä, että eurooppalaisten ei olisi ikinä pitänyt tunkeutua ja mennä Afrikkaan kolonisoimaan sitä. Mielestäni afrikkalaisilla on yhtäläinen oikeus ajaa halutessaan valkoiset eurooppalaiset ulos Afrikasta."

Ahaa. No jos kerran ajattelet, että valkoiset poikkeavat mustista yhtä paljon kuin mustat valkoisista, niin silloin et tietenkään ole rasisti... :-/

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen Vastaus kommenttiin #8

Hei taas Janne,

Kulttuurisia eroja toki esiintyy ja uusimman dna-tutkimuksen mukaan myös geneettistä eriytymistä on kyllä tapahtunut.

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen

Hei Carolus,

Kiitos kommentistasi, jonka mukaan "Kannattaa muistaa että muslimien vallattua afrikkalaisia maita 700-luvulta alkaen, orjia vietiin Afrikasta arabimaihin paljon suurempia määriä koskaan länteen".

Voisiko olla näin, onhan se mahdollista. En tunne lukuja siltä osin niin hyvin.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Kyllä tuo todennäköisesti pitää paikkansa, sillä muslimit tekivät tuota paljon pidempään. Eurooppalaiset siirtyivät mustiin orjiin kun ylimääräiset valkoiset loppuivat kesken. Inkkareista oltiin alkuvaiheesa riippuvaisia ja liittolaisuuksia kun siirtomaat sotivat keskenään ja orjiksi otetut inkkarit kuolivat tauteihin, että nämä eivät sitten toimineet. Siksi eurooppalaiset alkoivat käyttämään perinteistä afrikkalaista bulkkihyödykettä.

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen

Hei Matti,

Kiitos kommentista. Ehkäpä se on niin, täytyy kaivaa jostain esiin numerotietoja. Kuten artikkelistani kävi ilmi, "afrikkalaista bulkkihyödykettä" ryhdyttiin käyttämään laajamittaisemmin sitten kun se tuli taloudellisesti rationaalisemmaksi ja kannattavammaksi kuin valkoisen velkaorjatyövoiman käyttö.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #11

Saatoin ehkä herättää pahennusta tuolla "perinteisellä afrikkalaisella bulkkihyödykkeellä" mutta tässä vähän pointtina se, että tämä ei ole eurooppalaisten eikä arabien keksintöä.

Valkoisella miehellä on omat taakkansa mutta eivät vaivautuneet keräämään orjia vaan ostivat. Ja onhan tuo ollut tuhoisaa kun alkanut jossain muodossa ainakin roomalaisajalta saakka ja mahdollisesti vaikuttanut afrikkalaiseen kulttuuriinkin naisten kehon modifiointina, että ei kiinnostaisi niin paljoa orjakauppiaita.

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen Vastaus kommenttiin #15

Hei taas Matti,

Et suinkaan herättänyt pahennusta, ainakaan minun tahollani. Mielestäni ihmiset saavat käyttää sellaisia termejä kuin itse haluavat. Laitoin afrikkalaisen bulkkihyödykkeen lainausmerkkeihin vain viitatakseni siihen, että sinä keksit käyttää sitä, enkä suinkaan minä. Olisin aivan hyvin voinut käyttää ko. ilmaisua itsekin.

Kyllä orjuus on paljon ikiaikaisempi eli vanhempi käytäntö kuin vasta roomalaisajalta oleva. Tuo arvelusi sen vaikutuksesta naisten kehon modifiointiin saattaa pitää paikkansa; muistan kyllä hämärästi lukeneeni myös sellaisen näkemyksen, että naisten ympärileikkaus on ihan kotoperäinen perinteinen tapa niillä mustan Afrikan alueilla, joilla tuota ikävää tapaa yhä noudatetaan. En ole varma.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #16

Onhan siellä muutakin... Huuliin tungetaan puulevyt, kauloja venytellään renkailla... Mutta noin niinkuin ajatuksella mahdollista että tuollaista tullut siinä tuhansien vuosien aikana kun keksitty deformoida naisia niin, että eivät kelpaa orjiksi ja jätettäisiin rauhaan.

Miehet sitten varmaan tungettu kaivokseen riippumatta siltä miltä näyttää että ei niin väliä mutta naisia nyt viety sitten vaikka bordelleihin, haaremeihin tai puuvilla plantaasin isännän makuuhuoneeseen niin ollut ehkä väliä miltä vaikka näyttää.

Tietysti vanhat tavat ei heti häviä vaikka tarvetta ei olisi.

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen Vastaus kommenttiin #23

Heippa taas Matti,

Ainakin tuo huulien ja kaulojen venyttäminen on sellaista tiettyjen sikäläisten heimojen kulttuuriin ja perinnäistapoihin kuuluvaa, etten näe niissä suurempaa ongelmaa. Tuosta naisten ympärileikkausasiasta en tykkää yhtään. Muista esiin nostamistasi asioista en nyt sano mitään.

Vaikka joidenkin kulttuurien jotkut tavat ovat ikäviä ja nostattavat niskavilloja, länsimaalaisten olisi hyvä olla puuttumatta muiden maailmanalueiden kulttuurisiin tapoihin, ainakaan suoraan. Yleistä epäsuoraa valistusvaikuttamista voi toki harrastaa vaikkapa median tms. välityksellä.

Jos muiden tapoihin ruvetaan kovin hanakasti puuttumaan, silloin tavallaan antaa myös näiden muiden kulttuurien ihmisille oikeutuksen tulla puuttumaan meidän kulttuuriin ja tapoihin. Ja sitähän ei voi hyväksyä.

Jos kiinnostaa, kirjoitin viime kesänä tähän asiaan kytkeytyvän US blogipuheenvuoron "Feminismi – Imperialismin viimeisin vaihe?", jonka löydät tästä linkistä:

http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237935-fe...

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Entä asian sen puoli, kun Suomikin käyttää mm. Afrikan työvoimaa orjina ja luonnonresursseja, eikö siis kyse ole vain velkojen maksusta kun autamme näitä kansoja?

Kahvihan Suomessa maksaa tämän verran vain sen takia, että ihmiset siellä Afrikassa eivät saa rehellistä palkkaa työstään.

Jos kahvinviljelijöille maksettaisiin rehellinen korvaus, kenellä olisi varaa ostaa 10 kertaa kalliimpaa kahvia?

Entä bensa? Vaatteet? Elektroniikka? Jopa ruoka tuodaan ulkomailta.

On siis tekopyhää puhua "ulkomaanavusta" kun pitäisi puhua velkojen maksusta.

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen

Hei Henri,

Kiitos kommentistasi. Poislukien viimeiset parikymmentä vuotta, jolloin suomalaisten yritysten toimintaa on ollut Afrikassa - ja toisaalta mustan Afrikan ihmisiä on ollut huomattavissa määrin Suomessa - suomalaisilla ei ole mitään erityistä velkaa maksettavana Afrikan maille.

Päinvastoin, Suomi on itsekin ollut kolonialismin kohdemaa ja satoja vuosia vieraan vallan hallinnan ja hyödyntämisen alaisuudessa. Ennemminkin on niin, että näillä Suomea kolonisoineilla ja hallinneilla vierailla valloilla olisi velkaa maksettavana Suomelle.

Suomi on aivan erilainen tapaus kuin perinteiset eurooppalaiset imperialistiset ja koloniaaliset vallat, jotka alistivat muun muassa Afrikan maat riistonsa ja usein väkivaltaisen hallintansa alaisuuteen. Mukaan lukien niin, että sekä miehiä että naisia käytettiin eri tavoin hyväksi. Suomi ja suomalaiset eivät ole osallistuneet afrikkalaisten taloudelliseen eivätkä fyysiseen hyväksikäyttöön.

Miksi Suomen ja suomalaisten pitäisi maksaa näiden riistäjävaltojen tekemistä rikoksista?

Se, että suomalaiset ja suomensukuiset heimot ja kansat ovat jo tuhansia vuosia käyneet "ulkomaankauppaa" muiden heimojen kanssa ja saanut arvokkaita kulutus- ja tuotantohyödykkeitä vaihdossa omiin vientituotteisiinsa, ei muuta tätä asia. Kaikki heimot ja kansat käyvät kauppaa keskenään.

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Käsittääkseni Suomesta pääosin ulkomaille viedään teollisuuden osia.

Että noissa köyhissä maissa, voidaan tehdä teollisuutta josta Suomi sitten hyötyy.

Valvonta on puutteelista joten teollisuuden ylläpitäminen köyhissä maissa, on halpaa meille Suomessa.

Käärimme sitten kerman vain pois päältä ja luonto siellä saastuu holtittomasti.

Teollisuuden osien lisäksi, suurin vientituote on puu. En ymmärrä mitä Afrikka tekisi puullakaan, eikä sitä kai sinne edes viedä vaan lähinnä Venäjälle.

En usko että Afrikassa ihmiset haluavat tehdä suomalaisille kahvia, niin että hädin tuskin ruokapalkalla ovat. Veikkaanpa että Afrikka olisi halunnut kehittää omaa maataan ja pitää resurssit ja maanviljelyksen itsellään.

Siellä on kova nälänhätä ja pula vähän kaikesta - silti myös Suomi kokee, että on hyvä viljellä kahvit siellä.

Lisäksi, eikös se asia mennyt niin että suomalaiset ovat maahanmuuttajia itse ja alkuperäisasukkaat olivat saamelaisia, jotka tuhottiin lähes sukupuuttoon?

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen Vastaus kommenttiin #10

Hei taas Henri,

Muiden muassa Kalevi Wiikin kielitiedettä, arkeologiaa, historiantutkimusta ja dna-tutkimusta yhdistävä tutkimus osoittaa, että saamelaiset koostuvat kahdesta sittemmin sekoittuneesta väestöryhmästä. Ensinnäkin niin sanotusta jääkauden aikaisesta Iberian refugista tuli väestöä, joka meni Lappiin Norjan rannikkoa pitkin. Siellä he sekoittuivat Suomen saamelaisiin. Muun muassa idemmästä Ukrainan refugista ja myös pohjoisempaa reittiä tuli suomalais-ugrilaista uralilaista väestöä, joihin myös Suomen saamelaisten esi-isät kytkeytyivät. Lisäksi itämerensuomalaiset ja Suomen saamelaiset sekoittuivat keskenään vuosituhansien ajan, joten lantalais-suomalaisten ja saamelaisten suhde ei suinkaan ole noin yksinkertainen. Arvostettu arkeologi Matti Huurre on monen muun ohella arvellut, että osa saamelaisista on tullut Suomeen myös myohemmin. Tällä en millään tavoin pyri kiistämään saamelaisten asemaa alkuperäiskansana, mutta sen haluan todeta, että myös muut suomalais-ugrilaisen ja yleisemmin suomensukuisen taustan omaavat suomalaiset ovat Suomen, Baltian, Karjalan, Inkerinmaan ja laajojen Keski- ja Pohjois-Venäjän alkuperäiskansoja.

Myös minä uskon, että Afrikka ja etenkin musta Afrikka olisi mielellään jäänyt rauhassa kehittämään omaa aluettaan; siis ilman eurooppalaisten ja arabilaisten kolonialistien, imperialistien ja uskonnon levittäjien alueelle tunkeutumista ja heidän asioihin sekaantumista.

Käyttäjän KaukoAalto kuva
Kauko Aalto

Jos sarkastinen saa olla, niin Suomi on nyt etnokolonialismin kohdemaa. Toisaalta voihan meitä jossain mielessä pitää orjinakin, sillä eihän ole luonnollinen tila, se että tänne tullaan kuin hollitupaan, istutaan alas ja ryhdytään vaatimaan vastikkeetonta elämistä yhteiskunnan kustannuksella.

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen Vastaus kommenttiin #17

Hei Kauko,

Kiitos kommentista. Sarkasmille on aina tilaa, se pitää keskustelun virkeänä.

Toisaalta tapasi todeta, että Suomi on etnokolonialismin kohdemaa, toimii ihan hyvin ilman sarkasmiakin. Ainakin minun mielestäni tuo on varsin osuva tapa kuvata maahanmuuttopoliittista nykytilaa.

Orja saattaa olla turhan vahva ilmaisu, mutta kyllä meitä hyväntahtoisina hölmöinä voi pitää, ainakin niitä meistä, jotka suhtautuvat maahanmuuttoon kritiikittömästi.

Olin samaa mieltä siitä, kun presidentti Niinistö eilen totesi - toiseen asiaan liittyen - että emme näköjään ole päässeet helmasynnistämme eli siitä, että meitä kiinnostaa ihan hirveästi mitä muut ajattelevat meistä.

Monissa muissa Euroopan maissa tehdään oman pään ja oman edun mukaan täysin häpeämättömästi, eikä siinä juuri muiden näkemyksiä pelätä.

Myös siinä olin samaa mieltä pres. Niinistön kanssa, että suomalaisten pitäisi luottaa enemmän itseensä ja omiin tekemisiinsä.

Meidän pitäisi myös arvostaa enemmän omaa historiaamme ja olla ylpeitä omasta kulttuuristamme, siinä ei ole mitään hävettävää verrattuna esimerkiksi niin sanottuihin perinteisiin eurooppalaisiin sivistysvaltioihin. Päinvastoin.

Maahanmuuttopoliittisesti ajateltuna, meidän ei näin ollen pitäisi antaa muukalaisten sanella sitä, minkälaista kulttuuria ja tapoja tässä maassa harjoitetaan, pidetään yllä ja suojellaan tarvittaessa. Tähän liittyy myös se itsenäisen ja suvereenin valtion ydinominaisuus, että sillä ja sen kansalaisilla on oikeus päättää ihan itse, keitä sen valtioalueella saa elää ja keitä sinne päästetään tai ollaan päästämättä. Jos emme halua tänne koko maailman muukalaisia, kenelläkään ei pitäisi olla siihen mitään nokankoputtamista.

Lisäksi suomalaisten pitäisi ajatella enemmän omilla aivoillaan, ja toimia sen mukaisesti, sen sijaan, että aina haetaan mallia jostain ulkomaasta. Tosin siinä suhteessa ei pidä mennä äärimmäisyyksiin eli jos omilla aivoilla ajatellen voimme todeta, että joku ulkomailla keksitty juttu toimii hyvin, miksipä emme ottaisi siitä mallia.

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

Tangon harrastajana olen joutunut sivuamaan myös neekeriorjuuden vaikutusta tangoon syntyyn. Jonkun mukaan Tango oli eräs paikkakunta ’mustassa’ Afrikassa, josta myös orjia ryöstettiin ja kuljetettiin Amerikkaan.
Nykymaantieteen kartalla Argentiinan Buenos Aires ja Uruguayn Montevideo olivat aikoinaan tärkeitä solmupisteitä, mistä orjat laivattiin uudestaan Kuubaan ja Pohjois-Amerikan eteläosiin. Osa rahdatuista orjista myytiin jo Etelä-Amerikan puolella ja osa karkasi, joten sinne asettui myös siinä sivussa afrikkalainen kulttuuri, joka sekoittui Kuuban suunnalta tulleeseen espanjalaiseen kulttuurin, jolla tarkoitan erityisesti habaneraa. Argentiinalainen tango onkin vahvasti sekoitus afrikkalaisista tansseista ja habanerasta. Vähän samaan tapaan kuin jazz on vastaava sekoitus Pohjois-Amerikan puolella. Kumpikin musiikki ja tanssi olivat orjien ja köyhien kulttuurimuotoja.

Ao. linkissä on käsitelty hieman laajemmin tangon esihistoriaa:
http://www.xn--hammaslkri-w5aab.net/kamin/kamin1_4...
ja seuraavassa on Eteläisen Afrikan orjakaupan pääreitit Amerikkaan (ei näy ed. linkissä)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1584789701...

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen

Hei Jaakko,

Kiitos kommentista ja neekeriorjien tuontireittejä koskevasta lisätiedosta sekä heidän musiikillisista vaikutuksistaan. Olen itsekin ollut aika paljon lattareissa, etenkin Meksikossa, jota olen myös tutkinut melko syvällisesti.

Pidän itsekin lattarimusiikista, kuten tangosta, cumbiasta, bossanovasta ja erinäisistä meksikolaismusiikin variaatioista. Toki pidän myös rockista, bluesista ja etenkin vanhemmasta jazzista, joilla on myös mustien afrikkalaisten orjien mukanaan tuoma tausta.

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

<#14
Bossanovaa eli hidasta sambaa kuulee tanssilavoilla harvoin ja vielä harvemmin cumbiaa. Cumbiasta ehkä selkein suomenkilinen kappale on Anneli Mattilalta (?) "Sateinen ilta, sumuinen silta, kanssasi silloin kuljin.." Sitä tuskin koskaan kuulutetaan cumbiaksi.
http://xn--hammaslkri-w5aab.net/kamin/kaminiitto.h...

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen Vastaus kommenttiin #21

Hei taas Jaakko,

Kiitos tiedosta, lavoillakäynti on ikävä kyllä jäänyt vähiin. Samoilla kappaleen sanoilla youtubesta löytyi Terttu Honkarannan "Sirpale Onnea" -levy, josta tuo "Sateinen ilta" -kappale niin ikään löytyy.

Tässä linkki: https://www.youtube.com/watch?v=nCDTrRolRq8

Jone Virtanen

Orjakauppa kävivät kaikki. Ihan puhtaita siitä busineksesta ei ole mikään kansakunta. Eivät edes suomalaiset. Viikinkiaikana suomalaisia tyttöjä ja poikia vietiin luksusorjiksi bysanttiin.

Arabit hankkivat orjia erityisesti Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, ja on arvioitu, että islamilaisen maailman orjiksi kuljetettiin vuosina 650–1900 yhtä suuri määrä afrikkalaisia kuin länsimaiden siirtokuntiin Atlantin yli 1500-luvulta alkaen eli arviolta 14 miljoonaa.

Islamissa naisten orjuuttaminen seksiorjaksi oli sallittua. Miespuolisia orjia, erityisesti nuoria poikia, kastroitiin eunukeiksi kuten muissakin ympäröivissä yhteiskunnissa, esimerkiksi Bysantin-valtakunnassa. Jonne ne suomalaiset orjat usein päätyivät.

Sotilasorjatyleensä vapautettiin jossakin uran vaiheessa. Saharan suolakaivoksiin töihin joutuneet kuolivat yleensä viiden vuoden kuluessa. Suurin osa keskiaikaisen islamilaisen maailman kirjallisuudesta kuvaa kaupunkielämää, mikä on saattanut vääristää käsitystä orjien asemasta.

Islamilainen orjakauppa oli erittäin kannattavaa. Orjia kuljetettiin satojen vuosien ajan Saharan halki, ja orjakauppiaat saattoivat ansaita omaisuuksia. Vähitellen orjakauppa keskittyi nykyisen Kenian ja Tansanian alueille. Virallisissa tilastoissa Itä-Afrikan orjakaupan arvoksi laskettiin yli tonni kultaa vuodessa. Orjat hankittiin ryöstämällä. Suuria alueita autioitui näiden takia. Esimerkiksi nykyinen Keski-Afrinan tasavalta on edelleenkin varsin harvaanasuttu orjakaupan seurauksena. Naisorjista oli kova kysyntä islamilaisessa maailmassa. Euroopaan kelpasi sitten iso miesorja.

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen

Hei Jone,

Kiitos alla olevasta pitkähköstä kommentistasi. Koska, kuten eilen Caroluksen tapauksessa, ohjelma herjaa, että viestiäsi ei ole olemassa, liitän se alle oman lyhyen kommenttini jälkeen.

Kommenttisi sisältää paljon sellaista asiaa, jotka tiedän entuudestaan ja myös sellaista, mikä on minulle uutta tai mitä en enää muista. Niiltä osin kun tiedän, faktat näyttäisivät olevan kohdallaan.

Tietojesi mukaan islamilaiseen maailmaan vietiin mainitsemallasi aikajänteellä 14 miljoonaa mustan Afrikan orjaa, mikä on sama määrä kuin mitä Atlantin yli vietiin.

Kaksi muuta kommentoijaa ovat esittäneet, että islamilaiseen maailmaan vietiin enemmän. Mitenköhän loppujen lopuksi on?

****
Jonen kommentti:

”Orjakauppa kävivät kaikki. Ihan puhtaita siitä busineksesta ei ole mikään kansakunta. Eivät edes suomalaiset. Viikinkiaikana suomalaisia tyttöjä ja poikia vietiin luksusorjiksi bysanttiin.

Arabit hankkivat orjia erityisesti Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, ja on arvioitu, että islamilaisen maailman orjiksi kuljetettiin vuosina 650–1900 yhtä suuri määrä afrikkalaisia kuin länsimaiden siirtokuntiin Atlantin yli 1500-luvulta alkaen eli arviolta 14 miljoonaa.

Islamissa naisten orjuuttaminen seksiorjaksi oli sallittua. Miespuolisia orjia, erityisesti nuoria poikia, kastroitiin eunukeiksi kuten muissakin ympäröivissä yhteiskunnissa, esimerkiksi Bysantin-valtakunnassa. Jonne ne suomalaiset orjat usein päätyivät.

Sotilasorjatyleensä vapautettiin jossakin uran vaiheessa. Saharan suolakaivoksiin töihin joutuneet kuolivat yleensä viiden vuoden kuluessa. Suurin osa keskiaikaisen islamilaisen maailman kirjallisuudesta kuvaa kaupunkielämää, mikä on saattanut vääristää käsitystä orjien asemasta.

Islamilainen orjakauppa oli erittäin kannattavaa. Orjia kuljetettiin satojen vuosien ajan Saharan halki, ja orjakauppiaat saattoivat ansaita omaisuuksia. Vähitellen orjakauppa keskittyi nykyisen Kenian ja Tansanian alueille.

Virallisissa tilastoissa Itä-Afrikan orjakaupan arvoksi laskettiin yli tonni kultaa vuodessa. Orjat hankittiin ryöstämällä. Suuria alueita autioitui näiden takia. Esimerkiksi nykyinen Keski-Afrinan tasavalta on edelleenkin varsin harvaanasuttu orjakaupan seurauksena. Naisorjista oli kova kysyntä islamilaisessa maailmassa. Euroopaan kelpasi sitten iso miesorja.”

Toimituksen poiminnat