Petri Minkkinen Tutkijan näkökulmia ja ehdotuksia

EUROOPAN UNIONIN KOMISSION MAAHANMUUTTOSUUNNITELMAT (+ kätevä EU-linkkilista)

  • Northern Africa and the principal Late Palaeolithic and Epi-Palaeolithic sites
    Northern Africa and the principal Late Palaeolithic and Epi-Palaeolithic sites

Euroopan unionin komissio suunnittelee maahanmuuttopoliittisia toimenpiteitä suomalaisten keskeisellä kesälomakaudella eli heinäkuussa. Tietyssä mielessä tämä on jo perinne, EU ja sen keskeiset päättävät toimielimet ovat jo monena vuonna pitäneet tärkeitä kokouksiaan suomalaisten ollessa kesälomalla.

Voinee sanoa, että Euroopan unioni tekee tärkeitä päätöksiä ja suunnitelmia suomalaisten – tässä tapauksessa melko lailla koko Suomen kansan, EU-päätösten valmisteluun ja itse päätöksentekoon osallistuvia virkamiehin ja poliitikkoja lukuun ottamatta – selän takana.

Osa toimenpiteistä koskee ”solidaarista taakanjakoa” eli pakkomaahanotto-politiikkaa. Tällä kertaa mukana on tosin myös sellaisia järkeviä ja kannatettavia toimenpidesuosituksia, joilla pyritään torjumaan Euroopan unionin alueelle pyrkijöiden määrää.

Tämä ei silti pidä antaa hämätä: työn alla on jo Dublin IV -asetus, joka syventäisi pakkomaahanotto-velvoitteita (tästä enemmän alempana).

On syytä toivoa, ettei Brexit vie mukanaan englanninkielisiä EU-suunnitelmia ja -raportteja. Kaikki suomalaiset eivät suinkaan osaa saksaa, ranskaa, italiaa tai espanjaa. Yleensä ennen huippukokouksia vain lyhyt lehdistötiedote on saatavana suomeksi.

Olennaista on myös muistaa, että yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ja -toimenpideohjelmat ovat huomattavasti pidempiä ja kirjoitettu vierailla kielillä. Muistatte ehkä pyhäkoulusta tai jostain muusta yhteydestä sen vanhan tiedon, mistä piru usein löytyy.

Myös komissiossa toki tiedetään, että varsin harva viitsii tai ehtii lukea niitä kokonaan.

Kirjoituksen lopusta löydätte linkit kaikkiin Dublin-asetuksiin eli turvapaikanhakijoita koskeviin asetuksiin, Dublin IV -esitykseen sekä muita aihepiiriin liittyviä lähdetietoja.

Komission toimista huolimatta toivotan kaikille lukijoille mukavaa ja rauhallista kesää.

 

Euroopan komission lehdistötiedotteessa todetaan seuraavaa:

”Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoo, että Välimeren vaikea tilanne ei ole uusi eikä ohimenevä ilmiö. Hän toteaa: ”Olemme edistyneet kahden ja puolen vuoden aikana valtavasti kohti todellista EU:n muuttoliikepolitiikkaa. Tilanne on kuitenkin niin vakava, että yhteisiä toimia on nopeutettava tuntuvasti. Emme saa jättää Italiaa oman onnensa nojaan. Työmme keskiössä on ollut solidaarisuus – niin sotaa ja vainoa pakenevia kohtaan kuin suurimman paineen alaisina olevia jäsenvaltioitammekin kohtaan. Meidän on myös tuettava Libyaa ihmissalakuljetuksen torjunnassa ja rajavalvonnan lisäämisessä, jotta voimme vähentää Eurooppaan henkensä kaupalla pyrkivien ihmisten määrää.”

(Euroopan komissio – Lehdistötiedote: Keskisen Välimeren reitti: komission ehdottamalla toimintasuunnitelmalla tuetaan Italiaa, vähennetään painetta ja edistetään solidaarisuutta, Strasbourg 4. heinäkuuta 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_fi.htm )

Lehdistötiedotteen mukaan jäsenvaltioiden olisi:

”nopeutettava Euroopan parlamentin kanssa keskustelua Dublin-järjestelmän uudistamisesta turvapaikkahakemusten jakamiseksi EU:n sisällä, jotta järjestelmä, jolla näihin haasteisiin vastataan tulevaisuudessa, on nykyistä vakaampi.”

Lisäksi komission toimintasuunnitelmassa (Commission action plan) todetaan, että:

“Member States need to step up relocations from Italy, showing more flexibility in accepting the applicants Italy proposed for relocation, responding more quickly to Italian requests, increasing their pledges and pledging more regularly.”

(Action plan on measures to support Italy, reduce pressure along the Central Mediteranian route and increase solidarity, Brussels, 4.7.2017 SEC(2017) 339, page 3, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170704_action_plan_on_the_central_mediterranean_route_en.pdf )

NYT TYÖN ALLA olevan Dublin IV -suunnitelman mukaan: “In particular, this proposal aims to: “ensure fair sharing of responsibilities between Member States by complementing the current system with a corrective allocation mechanism. This mechanism would be activated automatically in cases where Member States would have to deal with a disproportionate number of asylum seekers; [….]”

(Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast), Brussels, 4.5.2016 COM(2016) 270 final 2016/0133 (COD), page 4, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160504/dublin_reform_proposal_en.pdf)

Eli tuotantolinjalla on AUTOMAATTINEN ja PAKOTTAVA mekanismi.

Saattaa olla, että etukäteen suunniteltu ”hallituskriisi” ja persujen pilkkominen toteutettiin juuri tästä syystä, vaikka kotimaisessa keskustelussa on esillä oikeastaan vain EU:n puolustuksen syventäminen, jonka tiedetään lämmittävän useamman suomalaisen sydäntä. Valtiovarainministeri Orpohan on jo ehtinyt esittää pakolaiskiintiön suurentamista, noin niin kuin esimakuna tulevasta.

Jo vuoden 2015 komission loppuraportissa “A EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION”, jossa käsiteltiin Dublin-järjestelmää ja myös EU:n yhteistä turvapaikkajärjestelmää (The Common European Asylum System), todettiin, että ”The inflows it was facing were of a different nature and scale. When the Commission undertakes its evaluation of the Dublin system in 2016, it will also be able to draw on the experience from the relocation and resettlement mechanisms. This will help to determine whether a revision of the legal parameters of Dublin will be needed to achieve a fairer distribution of asylum seekers in Europe.”

(A EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Brussels, 13.5.2015 COM(2015) 240 final, page 13, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf )

Toisin sanoen, PAKKOMAAHANOTTO-POLITIIKAN suunnittelua ja toteuttamista jatketaan, vaikkakin viime aikoina vähemmän näkyvänä komiteatyönä Dublin-järjestelmän ”uudistamisen” puitteissa.

 

Myös järkeviä toimenpiteitä on vireillä

On kuitenkin syytä huomata, että tällä kertaa komissio suunnittelee myös järkeviä ja kannatettavia toimenpiteitä, joista osa on ollut esillä jo aikaisemmin, kuten:

- ”Tätä varten Italian olisi nopeasti toteutettava käynnissä oleva Libyan etsintä- ja pelastuskapasiteettia koskeva Italian rannikkovartioston toteutettavuustutkimus, jotta Libyaan voitaisiin nopeammin perustaa täysin toimiva meripelastuskeskus. Näin Libya voisi ottaa järjestämis-/koordinointivastuun huomattavasti useammista etsintä- ja pelastusoperaatioista kuin tällä hetkellä.”

- ”Komissio käynnistää yhdessä UNHCR:n kanssa uuden prosessin uudelleensijoittamissitoumusten saamiseksi. Ensimmäisenä on tarkoitus uudelleensijoittaa kansainvälistä suojelua tarvitsevia Libyasta, Egyptistä, Nigeristä, Etiopiasta ja Sudanista.” Uudelleensijoittaminen tehtäisiin käsittääkseni Afrikan sisällä.

- ”EU ja sen jäsenvaltiot tehostavat yhteistyötään Malin ja Nigerin kanssa estääkseen liikkumisen kohti Libyaa.”

- ”EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä Libyan kanssa, jotta rajavalvontaa maan ulkorajoilla (erityisesti etelärajalla) voidaan merkittävästi ja nopeasti vahvistaa ja padota Libyaan suuntautuvat muuttovirrat. […]”

- Italian olisi ”sovellettava nopeutettuja palauttamismenettelyjä.”

- ”Hyödynnettävä laajemmin hakemuksen tutkimatta jättämisen perusteita, etenkin silloin kun perusteena voidaan käyttää ensimmäisen turvapaikkamaan tai turvallisen kolmannen maan käsitteitä, ja sovellettava laajemmin nopeutettuja menettelyjä, etenkin silloin kun hakija tulee turvallisesta lähtömaasta tai on johtanut viranomaisia harhaan.”

- ”Sovellettava asuinpaikkaa ja vapaata liikkumisoikeutta koskevia rajoituksia ja vältettävä matkustusasiakirjojen antamista turvapaikanhakijoille, jotta voidaan vähentää edelleen liikkumista, lukuun ottamatta tilanteita, joissa se on sallittava ”vakavista humanitaarisista syistä”.”

Koko esitys löytyy linkistä: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_fi.htm

Katso myös:  European Commission - Press release Central Mediterranean Route: Commission proposes Action Plan to support Italy, reduce pressure and increase solidarity, Strasbourg, 4 July 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_en.htm

Sekä:

JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL. Migration on the Central Mediterranean route. Managing flows, saving lives, Brussels, 25.1.2017 JOIN(2017) 4 final, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20170125_migration_on_the_central_mediterranean_route_-_managing_flows_saving_lives_en.pdf

HUOM! Tässä jälkimmäisessä loppuraportissa käsitellään pääasiassa näitä järkeviä esityksiä.

Myös komission lehdistötiedotteessa on paljon lisää toimenpidesuosituksia: Euroopan komissio – Lehdistötiedote, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_fi.htm

 

LINKKILISTA PAKKOMAAHANOTTOPOLITIIKAN KEHITYKSESTÄ, MUKANA DUBLIN-ASETUKSET:

- ”Uudelleensijoittaminen ja uudelleenasuttaminen” (Relocation and Resettlement), 13 June 2017, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170613_factsheet_relocation_and_resettlement_en.pdf

- European Commission - Press release:  European Agenda on Migration: Commission calls on all parties to sustain progress and make further efforts, Strasbourg, 13 June 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1587_en.htm

- European Agenda on Migration - all legislative documents, legislative documents, 8 February 2016, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package_en

- Alkuperäinen Dublin I -asetus 1990, Suomen versio 1997, YLEISSOPIMUS Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta (97/C254/01), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)&from=FI

- Dublin II -asetus vuodelta 2003, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=URISERV%3Al33153 (”vanhaa Dublinia).

- Dublin III -asetus vuodelta 2013, Suomen versio, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 604/2013,annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=FI

Dublin IV -esitys eli “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third -country national or a stateless person (recast), Brussels, 4.5.2016 COM(2016) 270 final 2016/0133 (COD), https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160504/dublin_reform_proposal_en.pdf

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Toivoisin, että mahdollisimman moni lukisi linkkien takaa löytyvät tekstit. Komission suunnitelma on kokonaisuudessaan kannatettava.

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen

Heippa ja kiitos kommenteista. Jonnelle vastaisin, että pidemmällä tähtäimellä, jos Suomen "vastuunkanto" pakotetaan lisääntymään merkittävästi, maahanmuutto tulee ehdottomasti vaikuttamaan hyvinvointiyhteiskunnan kantokykyyn. Tosin nyky- ja aikaisempien hallitusten yleisempikin ideologinen politiikka eli leikkauspolitiikka on jo johtamassa siihen. Samalla pitää muistaa, että monessa suhteessa Suomen hyvinvointipalvelut ovat yhä varsin kelvollisella tasolla.

Käyttäjän pminkkin kuva
Petri Minkkinen

Kiitos kommentista myös Jari-Pekalle. Myös minä pidin komission tämänkertaista suunnitelmaa hyvänä. Sillä merkittävällä varauksella, että mielestäni Suomen tulee vastustaa henkeen ja vereen EU:n piirissä ja Dublin IV-esityksen puitteissa suunniteltua pakollista ja automaattista maahanpyrkijöiden pakkomaahanottopolitiikkaa.

Suomi on väestöltään suhteellisen pieni maa ja merkittävät maahanmuuttovirrat johtavat ainakin vähän pidemmällä tähtäimellä siihen, että suomalaisista tulee etninen vähemmistö omassa maassaan.

Kaikkein eniten minua huolestuttavat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tuleva maahanmuuttovirta. Tämän alueen väestönkasvun on ennakoitu olevan radikaalin suurta: vuoden 2010 823 miljoonasta asukkaasta 1,9 miljardiin asukkaaseen vuonna 2050 (katso Pew Research Center, ”Sub-Saharan Africa”, April 2, 2015, http://www.pewforum.org/2015/04/02/sub-saharan-afr...).

Tämä tarkoittaa yli miljardin ihmisen väestönlisäystä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Olen tehnyt myös kehitystutkimusta ja tunnen hyvin maailman taloushistoriaa. Tältä pohjalta voi olettaa, että kehitysavun ja globalisaation tuottaman modernisaation (tunnetaan myös nimellä kapitalistinen kehitys) myötä sadat miljoonat näistä uusista alueen ihmisistä tulevat muuttamaan pois kotikonnuiltaan.

Ja Afrikan tapauksessa se tarkoittaa nimenomaan hyvinvointi-Eurooppaa. Jos sitten EU:n pakkopolitiikan myötä Suomelle jyvitetään, sanotaanko nyt viisi miljoonaa mustaa afrikkalaista, Suomi muuttuisi pian afrikkalaisenemmistöiseksi maaksi. Afrikka muuttaisi Suomeen.

Toimituksen poiminnat